Gargaarka Degdegga – Koorso


Koorsadaan waxaad ku baran doontaa sida loogu hortago in qofka miyir beelo, in laga hortago inta uusan qofka dhibka gaaray noqon mid dhibaato weyn u geesta tusaale hadey jiraan dhiig bax waa in la joojiyaa, lana hormariyo sidduu qofka dhaqso ugu buskoon lahaa. In la dhawro noolasha qofka, la siiyo daaweyn aasaasi ah si qofka uusan xumada ugu dhiman (Dhimasha Illaahay ayaa hayo balse dadaal ayaa loo baahanyahay).

Shahaado: Koorsadaan waxay leedahay shahaado, mana jiraan imtixaan waajib kugu ah inaad ku baasto si aad u hesho shahaaddada koorsadan.

 

 

Course Information

Estimated Time: 25 days

Categories:

Course Instructor

Ramaas University Ramaas University Author

Ramaas University is one of the most prestigious universities in the country founded within the tradition to develop problem-solvers, entrepreneurs, governance, and wise leaders; and weave them together as one community to address the greatest challenges we’re facing today.

You can start now

$20.00

Course Information

Estimated Time: 25 days

Categories:

Course Instructor

Ramaas University Ramaas University Author

Ramaas University is one of the most prestigious universities in the country founded within the tradition to develop problem-solvers, entrepreneurs, governance, and wise leaders; and weave them together as one community to address the greatest challenges we're facing today.

You can start now

$20.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top